PROČ JE SLINA DŮLEŽITÁ

Je všeobecně známo, že sliny potřebujeme pro správné trávení a komfortní mluvení. Sliny jsou důležitým faktorem ústního a celkového zdraví. Správné složení slin je premisou zubů bez kazů. 

U slin je vyhodnocováno několik parametrů, které souvisejí s rizikem zubního kazu, ale mezi ty nejběžnější patří rychlost průtoku slin, pufrovací kapacita a jejich pH. 

Co je slina

Slina je úžasný roztok s mnoha důležitými funkcemi. Je nezbytná pro zdraví ústní dutiny, ochranu zubů, dobré trávení a imunitní ochranu. Jedná se o směs skládající se z 95 – 98 % vody a z 5 – 2 % různých elementů, jako elektrolytů, proteinů, minerálů, organických sloučenin a imunitních látek. 

Zdravá slina je lehce zásaditá nad pH 7. Což umožňuje udržovat ideální rovnováhu ústní dutiny (pH 6 – 7), tím napomáhá symbiotickým mikroorganismum, kterým nevyhovuje příliš kyselé prostředí a zároveň je tím udržovaná chemická rovnováha pro ideální remineralizaci skloviny. Díky pufrovací schopnosti sliny, kdy tato nastupuju hlavně při aktivní stimulaci sliny žvýkáním, dochází k neutralizaci pH po rozkladu cukrů a následně upravuje pH plaku.

Konzistence a viskozita slin je ovlivněna autonomním nervovým systémem. Záleží na aktivitě sympatického a parasympatického systému. To znamená, že záleží jestli se naše tělo mobilizuje sympatikusem ( “bojovat, nebo utíkej” ), tento stav vede k omezení produkce slin a omezení trávení. Nebo naopak pokud se naše tělo uvolní a zpomalí parasympatikusem, kdy je produkce slin zvýšená a je opět spuštěno trávení.

Tvorba sliny

Sliny jsou produkovány  žlázami s vnitřní sekrecí (tzv. exokrinní žlázy). Slinné žlázy produkují a vylučují sliny prostřednictvím shluků buněk nazývaných acinus (lalůčky). Lalůčky vylučují tekutinu, která se shromažďuje v kanálcích, kde je její obsah optimalizován.

Všechny tyto malé kanálky ve slinných žlázách postupně ústí do větších kanálků a spojují se do jednoho podčelistního kanálku. Bez jakýchkoliv vnějších faktorů se neustále tvoří malé množství slin tzv. nestimulovaná slina

Oproti tomu stimulovaná tvorba sliny, je vyvolaná

 • abstraktní a vizuální stimulací – pomyšlení, okem a čichem
 • žvýkáním jídla

Sekrece slin je řízena z prodloužené míchy. Za 24 hodin člověk průměrně vyprodukuje 1,5 litru slin.

Podíl slinných žláz při tvorbě nestimulované sliny (bez žvýkání):

 • 20 % příušní žláza – produkují spíše vodnatý sekret (glandula parotis)
 • 65%-70% podčelistní žláza – produkují vodnaté a hlenovité sliny (glandula submandibularis)
 • 7 % až 8 % podjazyková žláza – produkují hlenovité sliny (glandula sublingualis)
 • < 10 % menšími slinnými žlázami,  které jsou rozmístěny v celé ústní dutině včetně jazyku, jejich celkem až 600 ( produkují hlenovité sliny)

Pokud je tvorba sliny podnícena například žvýkáním, dochází ke změně procentuálního podílu každé žlázy. Příušní žlázy, které jsou největšími ze všech žláz produkující sliny, přispívají při aktivované sekreci slin více než 50%.

Co sliny obsahují

Co sliny obsahují a jaký význam to má

složky slinyfunkce
voda (95 – 98%)ředí, zvlhčuje, odplavuje
mucin
hlen sliny – vysokomolekulární glykoprotein
ochranný povlaky pokrývající zubní sklovinu a ústní sliznici 
agregace a odstraňování bakterii
energetický zdroj pro symbiotické mikroorganismv
organické sloučeniny
uhličitan a fosfáty
navrací zásadité pH v ústech a udržuje stálost prostředí (acidobazická rovnováha) 
anorganické sloučeniny
minerály – vápník, hořčík, sodík, draslík, železo a měď
remineralizace skloviny
organické složky
proteiny, amylázy, proteázy, lysozomy, histatiny, muciny, imunoglobuliny
antimikrobiální působení a imunitní ochrana,lubrikace

 

Funkce a využití sliny

Nejzřejmější funkcí sliny je prvotní zpracování jídla a pomoc při jeho polykání. Začíná zde nezastupitelné trávení našich pokrmů a formování sousta. Slina je nezbytná pro vnímání chutí. Důležitou funkcí sliny je zachování sliznice a zubů, udržování stálého prostředí a antibakteriální obrana.

Funkce sliny lze rozdělit na čtyři hlavní větve:

OCHRANÁ

 • oplach zbytků jídel
 • odplavování mikrobiálních metabolitů
 • udržování vlhkého prostředí
 • navracení homeostázy
 • udržování zdravého ústní mikrobiomu
 • antimikrobiální aktivita, omezování a inhibice růstu nežádoucích mikrobů
 • imunitní ochrana při příjmu potravy
 • pufrovací schopnost a kontrola pH plaku pomocí hydrogenuhličitanu
 • remineralizace skloviny vápníkem a fosfáty v hodnotě  pH nad 5,5 
 • tvorba pelikuly
 • oprava měkkých tkání

TRÁVICÍ a ARTIKULAČNÍ

 • usnadnění polykání
 • usnadnění řeči
 • rozpouštění a ředění potravy
 • tvorba sousta
 • začátek štěpení pomocí enzymů
 • odstraňování zbytků jídla
 • umožnění chuti

DIAGNOSTICKÁ

= využít sliny k identifikaci různých zdravotních rizik:

 • stanovení počty bakterií, kvasinek a virů ukazující na pravděpodobnost zubního kazu (náš tes), mikrobiální dysbiózu a přemnožení patogenů 
 • nedostatek imunitních látek odkazující na systémová onemocnění
 • identifikaci steroidů a pohlavních hormonů hodnotící hormonální rovnováhu 

Co ovlivňuje sekreci a složení slin

 • individuální hydratace
 • poloha a držení těla – více slin se tvoří ve stoji, oproti leže 
 • osvětlení – produkce slin je snížená ve tmě
 • cirkadiánní cyklus – více sliny se tvoří na konci odpoledne, méně se tvoří během spánku
 • léky – mohou ovlivňovat oběma směry, ale častěji inhibují tvorbu slin
 • pravidelná stimulace tvorby slin – žvýkání žvýkaček (idálně xylitolových) 
 • velikost slinných žláz ovlivňuje spíše stimulovanou tvorbu, než nestimulovanou = klidovou tvorbu
 • alkohol – má vliv na kvalitu sliny a snižuje její množství 
 • kouření – více slin se tvoří po kouření, což souvisí s ochranou funkcí sliny
 • zátěžová fyzická aktivita cvičení – má spíše vliv na nižší sekreci slin
 • systémové onemocnění – snižuje kvalitu slin 
 • půst – v jeho průběhu dochází přirozeně ke snížení sekrece slin
 • věk – než samotný věk se ukázalo, že větším vlivem na tvorbu množství slin je výsledek dlouhodobého životním stylu
 • pohlaví – předpoklad, že muži by měli mít větší sekreci slin, než ženy nebyl ve studiích plně potvrzen

Jak si udržet zdravé sliny

Aby vaše sliny zůstaly zdravé a byly produkovány v dostatečné kvalitě a kvantitě, myslete na:

 • Dostatečnou hydrataci. Píte kvalitní vodu a jezte také hydratační potraviny, jako je celer a meloun.
 • Dýchejte nosem a vyhněte se dýchání ústy, jak přes noc, během pohybových aktivit, ale také v době sezónních alergií a rým.
 • Nesprávné dýchání ústy během spánku, je jednou z hlavních příčin suchých úst a nedostatečné regenerace.
 • Manuální stimulací – masírováním příušních a podčelistních žláz.
 • Žvýkejte erythritol nebo xylitolovou gumu, mastichu, lékořici a/nebo mátu. Tyto přírodní produkty zvyšují množství slin a podporují rovnováhu ústního mikrobiomu. U Xylitolu byla několikrát prokázána akariogenní schopnost inaktivovat bakterie Streptococcus mutans.
 • Jezte potraviny různé struktury a konzistence. Zaměřujte se spíše na konzumaci tvrdých a celistvých potravin. Takové, které vyžadují značné žvýkání, podporuje tok slin a pomáhají formovat celý žvýkací orgán.
 • Vyhněte se tradičním ústním vodám a zubním pastám. Většina komerčních dentálních produktů vysušuje ústa a ničí ústní mikrobiom.
 • Oplach zředěným roztokem jedlé sody může poskytnout podporu pufrovací schopnosti sliny a udržet v ústech kyselost pod kontrolou.
 • Mohou sliny poškodit zuby? Technicky vzato může nedostatek slin poškodit zuby.