Vyhodnocení testu zubního zdraví a stanovení rizika zubního onemocnění

Dr. Lutz Laurisch vyvinul Kariesscreentest, který je založen na mikrobiologické selektivní detekci bakterií Streptococcus mutans a Lactobacillus. Současně je testovaní kvalita a kvantita sliny. Díky tomu lze přesněji a zavčasu stanovit riziko vzniku zubního onemocnění.

I přesto, že se teorie plaku v průběhu let proměnila a zpřesnila, patogenní výskyt těchto bakterii je stále uvažován jako jeden z hlavních spouštěčů kazivosti zubů.

diagnostický postup testovací sady Karies Screen Test

ÚSTNÍ BAKTERIE

nízký počet bakterií představuje nízké riziko kazu

vysoký počet bakterií představuje vysoké riziko vzniku kazu

Nízké a malé množství Streptococcus mutans

Zvýšené a velké množství Streptococcus mutans

Malé a nízké množství kolonií Lactobacillu

Zvýšené a velké množství kolonií Lactobacillu

Test zahrnuje i parametry zaměřené na slinu. Ta ovlivňují riziko vzniku zubního kazu a poukazuje na stav celkového zdraví.

SLINA

 • pufrovací kapacita sliny – kvalita
 • míra salivace (slinivost) – množství sliny – kvantita
 • pH sliny – kvalita
Množství sliny
sada testů pro Test zubního zdraví
Sada testů

Mikrobiologické nálezy jsou na nízké úrovni infekce streptokokem a současně i s nízkým počtem laktobacilů.

V takovém případě je riziko vzniku zubního kazu z pohledu mikrobiologického nízké a není třeba přistupovat k žádným léčebným postupům omezujícím patogenitu v dutině ústní. Opatření primární prevence jsou stále smysluplná a nelze je zanedbávat. 

I nadále je doporučeno dodržovat:

 • udržení dobrého přístupu
 • pravidelné čistění všech prostor zubů správnou technikou = omlazování zubního plaku
 • fluoridace, enzymace, probiotika
 • udržet správné funkční vzorce žvýkacího aparátu
 • pravidelné prohlídky v zubní ordinaci

Zvýšené riziko vzniku zubního kazu

V případě, že mikrobiologický nález je pozitivní u jednoho ze dvou hlavních mikrobiální činitelů, pak je třeba zvýšit pozornost.

1. Vysoký počet streptokoků a nízký počet laktobacilů

Vysoká úroveň infekce streptokoky bývá způsobena hygienickými deficity, špatně sedící výplně, hlubokými trhlinami a důlky, nebo morfologicky slabými místy. Příjem cukrů ze stravy je v tomto případě pravděpodobně nízký.

Terapeuticky je možno zavést tyto opatření:

 • profylaktická instruktáž
 • pravidelná preventivní prohlídka
 • prevence fisurového kazu (děti a dospívající)
 • informace (těhotné ženy / mladé matky) o přenosových cestách
 • zvýšená fluoridace

2. Nízký počet streptokoků a vysoký počet laktobacilů

Primárně symbiotický a pouze vzácně patogení laktobacilus je při vysokém výskytu nežádoucí.

Tento stav je nejčastěji způsobený stravovacími zlozvyky. Laktobacily svými metabolickými produkty posouvají rovnováhu pH směrem do kyselého a zvyšují množství CO2, čímž se výrazně zvyšuje riziko rozvoje zubního kazu. Dalším nežádoucím efektem vysokého výskytu laktobacilů je posunu disbiozy z povrchu zubů do periodontálního prostoru. Napomáhají tak takzvanému ekologickému posunu, kdy začínají převládat anaerobní mikroorganismy.

Terapeuticky je možno zavést tyto opatření:

 • kontrola exponovaných kořenových povrchů
 • kontrola zánětu dásní
 • výživová doporučení

Mikrobiologický nález odpovídá stavu vysoký stupeň infekce streptokoků v kombinaci s vysokým počtem laktobacilů.

Riziko vzniku kazu je velice vysoké a rozhodně není vhodné tento stav ignorovat.

Vhodná opatření je soubor úkonů s cílenou léčbou.


PUFROVACÍ KAPACITA

pH › 5

Velmi dobrá nebo dobrá pufrovací kapacita je výrazem dobré obranné situace v dutině ústní. 

pH <5

Nízká kapacita pufru znamená, že se v ústní dutině nelze dostatečně kompenzovat změny kyselosti prostředí. Nutriční kyseliny a také kyseliny tvořící se v plaku lze ovlivnit pouze nedostatečně nebo je nelze pufrovat vůbec. V důsledku toho klesá pH prostředí ústní dutiny, příliš rychle.

Jako vhodná opatření mohou být například:

 • kontrola vedlejších účinků medikací
 • stimulace a podpora slinných žláz 
 • zapojení dýchání nosem
 • omezení kyselých potravin a nápojů
 • zásadní omezení zubokazných svačinek
 • pitný režim

MNOŽSTVÍ 

Nález

Interpretace

Opatření

›1ml/min

velmi dobrá slinivost

žádná opatření nejsou třeba

= 1ml/min

dobrá slinivost

žádná opatření nejsou třeba

‹0,5 ml/min

malé množství tvorby slin 

 • nedostatečná schopnost samočištění,
 • zvýšená tvorba plaku, 
 • periodontální potíže,
 • vysoké riziko kazu,
 • zjistit celkovou anamnézu (léky)
 • žvýkací činnost
 • přípravky nahrazující sliny 
 • preventivní návštěvy častěji (s ohledem na všechny nálezy až 4x / ročně

pH 

Nález

Interpretace

Opatření

› pH7

dobré pH sliny

žádná opatření nejsou třeba

‹ pH7

Nepříznivá hodnota pH sliny

 • riziko obnažených ploch kořenů,
 • obecné riziko vzniku kazu
 • Opatření k ochraně zubních krčků, 
 • CHX laky / gely, koncept fluoridace (laky, gely, intenzivnější preventivní péče)