Vyhodnocení testu zubního zdraví a stanovení rizika zubního onemocnění

Díky metodě Kariesscreentest od Dr. med. dent. Lutz Laurisch lze stanovit riziko vzniku zubního onemocnění.

Dr. Lutz Laurisch vyvinul test rizika zubního kazu, který je založen na mikrobiologické selektivní detekci bakterií Streptococcus mutans a Lactobacillus. Patogení výskyt těchto bakterii v plaku a slinách je jedním z hlavních příčin kazivosti zubů.

sada testů pro Test zubního zdraví

Kariesscreentest je prováděn ke stanovení ústního mirkobiomu. Pomocí tohoto testu lze kvantifikovaně diagnostikovat bakterie laktobacilů a Streptokoků mutans.

 • nízký počet těchto bakterií představuje nízké riziko kazu
 • naopak vysoký počet bakterií představuje vysoké riziko vzniku kazu.
Nízké a malé množství Streptococcus mutans
Zvýšené a velké množství Streptococcus mutans
Malé a nízké množství kolonií Lactobacillu
Zvýšené a velké množství kolonií Lactobacillu

 

Test zahrnuje i parametr sliny který výrazně ovlivňují riziko vzniku zubního kazu.

 • pufrovací kapacitu sliny
 • míru salivace – množství stimulované sliny
 • pH sliny

 

Na základě celkového výsledku pak lze určit, jaká vhodná terapeutická opatření je třeba přijmout.

 

ÚSTNÍ MIKROBIOM

Nízké riziko vzniku zubního kazu

Mikrobiologické nálezy jsou na nízké úrovni infekce streptokokem mutans a současně i s nízkým počtem laktobacilů.

V takovém případě je riziko vzniku zubního kazu nízké. Přesto je vhodné zařadit preventivní opatření, která vedou k uchování stabilního stavu ústního zdraví.

Opatření u zubního lékaře:

 • pravidelné prohlídky v zubní ordinaci
 • ukázky technik čištění (1-2x ročně)
 • stanovení rizika kazu každé 3 roky
 • opatření v případě nedostatečné pufrační kapacity nebo rychlosti sekrece sliny
 • pravidelná rentgenová kontrola každé 3 roky
 • pravidelné přehodnocování individuálního rizika vzniku kazu, zejména v případě měnících se životních podmínek nebo měnících se podmínek v ústní dutině (zvýšená prořezávání zubů u dospívajících)
 • místní fluoridace
 • profesionální čištění zubů 
 • vzdělávání a motivace

Domácí opatření:

 • dostatečná ústní hygiena celého povrchu zubu včetně mezizubí
 • použití pomocných přípravků obsahujících fluor, např. použití kuchyňské soli s obsahem fluoru nebo fluoridového gelu
 • udržujte správné stravovací návyky
 • dýchejte nosem, využijete nejen fyziologické funkce celého dýchacího aparátu, ale také nebude docházet ke zbytečnému vysušování ústní dutiny
 • všímejte si svých vlastních zubů a případných změn

Zvýšené riziko vzniku zubního kazu

V případě, že mikrobiologický nález je pozitivní u jednoho ze dvou sledovaných mikrobiální činitelů, pak je třeba zvýšit pozornost.

 1. Vysoká úroveň infekce streptokoky mutans v kombinaci s nízkým počtem laktobacilů.
 2. Nízká úroveň infekce streptokokem mutans, vysoký počet laktobacilů.

1. Vysoká míra infekce streptokokem mutans, nízký počet laktobacilů

Vysoká úroveň infekce streptokoky mutans bývá způsobena hygienickými deficity, špatným designem výplně, hlubokými trhlinami a důlky, nebo morfologicky slabými místy. Spotřeba cukrů je v tomto případě pravděpodobně nízká.

Riziko se zvyšuje, pokud se přidává 

 • nedostatečnost pufrovací kapacita sliny – její kvalita
 • a/nebo nedostatečnost rychlosti sekrece sliny – její kvantita

Nápravná opatření jsou možná pouze v omezeném rozsahu a měla by být provedena pouze tehdy, když byly nalezeny a léčeny příčiny zvýšeného obsahu streptokoka mutans ve slinách.

Opatření u zubního lékaře:

 • pravidelná preventivní prohlídka
 • detekce plaku 
 • prevence fisurového kazu (děti a dospívající)
 • pravidelné rentgenové kontroly
 • kontrolní vyšetření mikrobiologických parametrů slin šest měsíců po ukončení intenzivní terapie
 • informace (těhotné ženy / mladé matky) o přenosových cestách a prevenci přenosu
 • osvěta prevence zubního kazu (výživa a fyziologie funkce)
 • pravidelná profylaxe

Domácí opatření:

 • optimální ústní hygiena –  hladké zubní povrchy
 • použití pomocných přípravků obsahujících fluorid
 • použití kuchyňské soli s obsahem fluoridu
 • opatření podporující pufrační kapacitou a rychlost sekrece slin

2. Nízká úroveň infekce Streptococcus mutans a vysoký počet laktobacilů

Primárně symbiotický Lactobacilus při vysokém výskyt ukazuje na disbiozu ústního mikrobiomu. Tento stav nejčastěji způsobené stravovacími zlozvyky.

Opatření u zubního lékaře:

 • kontrola exponovaných kořenových povrchů
 • kontrola zánětu dásní
 • kontrolní vyšetření mikrobiologických parametrů slin po 1/2 až 1 roce
 • + platí ta stejná, která jsou jmenovaná výše

Domácí opatření:

 • + platí ta stejná, která jsou jmenovaná výše

Vysoké riziko tvorby zubního kazu

Mikrobiologický nález odpovídá stavu vysoký stupeň infekce streptokoky mutans v kombinaci s vysokým počtem laktobacilů.

Riziko vzniku kazu nejenom na predilekčních místech, ale i na hladkém zubním povrchu. 

Odborná opatření:

 • pravidelné prohlídky v zubní ordinaci
 • intenzivní terapie
  • výživové poradenství
  • profesionální čištění zubů 
  • profylaxe (každé 2 měsíce)
  • zvýšená četnost rentgenových kontrol
 • + platí ta stejná, která jsou jmenovaná výše

Domácí opatření:

 • zintenzivnění opatření ústní hygieny včetně mezizubních prostorů
 • použití kuchyňské soli s obsahem fluoridu 
 • zásadní omezení počtu cukerných impulsů
 • opatření s nedostatečnou pufrovací kapacitou nebo rychlostí sekrece
 • + platí ta stejná, která jsou jmenovaná výše

PUFROVACÍ KAPACITA SLINY

pH › 5

Velmi dobrá nebo dobrá pufrovací kapacita je výrazem dobré obranné situace v dutině ústní. To znamená, že zejména v kombinaci s dobrým průtokem slin může ústní mikrobiom vybudovat dobrou obranou linií proti kyselému prostředí vyvolaného stravou a přirozeným vývojem plaku. Tato schopnost udržovat vhodné pH prostředí má své limity kapacity a individuální predispozice.

pH <5

Nízká kapacita pufru znamená, že se v ústní dutině nelze dostatečně kompenzovat změny kyselosti prostředí. Nutriční kyseliny a také kyseliny tvořící se v plaku lze ovlivnit pouze nedostatečně nebo je nelze pufrovat vůbec. V důsledku toho klesá pH prostředí ústní dutiny, příliš rychle.

Odborná opatření: 

 • zkontrolujte halitózu
 • další opatření pro léčbu hyposalivace / xerostomie s extrémně nízkým průtokem (pod 0,5 ml/min)
 • kontrola vedlejších účinků medikace

Domácí opatření: 

 • opatření na podporu sekrece: 
  • užívání žvýkaček s obsahem xylitolu 3x denně 2 ks na 5 min.
 • chuťová stimulace lékořicovými pastilkami (bez cukru)
 • zvýšení průtoku slin adekvátním chováním při žvýkání
 • zapojení dýchání nosem
 • omezení kyselých potravin a nápojů
 • zásadní omezení zubokazných svačinek
 • výživa podporující žvýkání
 • pravidelná zevní aplikace fluoridů
 • pitný režim
 • opatření pro léčbu jakékoli existující halitózy

MNOŽSTVÍ SLINY

Nález

Interpretace

Opatření

›1ml/min

velmi dobrá slinivost

žádná opatření nejsou třeba

= 1ml/min

dobrá slinivost

žádná opatření nejsou třeba

‹0,5 ml/min

malé množství tvorby slin 

 • nedostatečná schopnost samočištění,
 • zvýšená tvorba plaku, 
 • periodontální potíže,
 • vysoké riziko kazu,
 • zjistit celkovou anamnézu (léky)
 • žvýkací činnost
 • přípravky nahrazující sliny 
 • preventivní návštěvy častěji (s ohledem na všechny nálezy až 4x / ročně

pH SLINY

Nález

Interpretace

Opatření

› pH7

dobré pH sliny

žádná opatření nejsou třeba

‹ pH7

Nepříznivá hodnota pH sliny

 • riziko obnažených ploch kořenů,
 • obecné riziko vzniku kazu
 • Opatření k ochraně zubních krčků, 
 • CHX laky / gely, koncept fluoridace (laky, gely, intenzivnější preventivní péče)